6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda marka “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüz dünyasında yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız kısaca tüketimini gerçekleştirdiğimiz her ürünün ya da hizmetin bir marka koruması altında olduğu gerçeğinin farkındayız. İnventus olarak müvekkillerimizin işlerine değer katan markalarının diğer fikri ve sınai haklar ile bir bütün olarak tam kapsamlı korunmasını ve bu yolda bir strateji oluşturarak doğru adımlar atılmasını sağlıyoruz. Atılan her adımın sürecini titizlikle yürütüyor ve sizlerle beraber markanızın da büyümesi için çaba harcıyoruz.

Marka Hizmetlerimiz

İnventus Sizin İçin;